บริการออกแบบ จัดทำเวปไซค์

บริการออกแบบ จัดทำเวปไซค์

บริการออกแบบจัดทำเวปไซค์ทั่วไป 
สถานีวิทยุออนไลน์ ในราคาสุดประหยัด

บริการดูแล อัพเดทเวปไซค์

บริการดูแล อัพเดทเวปไซค์

บริการดูแล อัพเดท ข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ทั้งแบบรายเดือน รายปี

บริการให้คำปรึกษา

บริการปรึกษา จัดทำเวปไซค์

บริการปรึกษาการจัดทำเวปไซค์ 
เวปไซค์ทั่วไป สถานีวิทยุออนไลน์

Image

จดทะเบียนโดเมนเนม ปีแรก 1 ปี

เช่าโฮสติ้ง ปีแรก 1 ปี

ออกแบบหน้าเวปไซค์ ไม่เกิน 8 หน้า

ระบบภาพข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ระบบสถิติ ผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซค์

Image

จดทะเบียนโดเมนเนม ปีแรก 1 ปี

เช่าโฮสติ้ง ปีแรก 1 ปี

เช่าพอร์ตสัญญาณเสียง ปีแรก 1 ปี

ออกแบบหน้าเวปไซค์ ไม่เกิน 8 หน้า

รองรับการรับฟังผ่านโทรศัพท์

Image

จดทะเบียนโดเมนเนม ปีแรก 1 ปี

เช่าโฮสติ้ง ปีแรก 1 ปี

เช่าพอร์ตสัญญาณภาพ เสียง ปีแรก 1 ปี

ออกแบบหน้าเวปไซค์ ไม่เกิน 8 หน้า

รองรับการรับฟังผ่านโทรศัพท์

ติดต่อเรา

Image
Image

เลขที่ 2/1 หมู่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

Email : bios2549@msn.com